• Call
    +90 (212) 251 79 80 info@petroshotel.com

Sustainability

Petros Hotel, tüm çalışanlarıyla birlikte, temiz bir dünyada yaşayabilmek ve gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir hayat bırakmak, doğal ve kültürel mirasa sahip çıkmak için doğa ve çevreyi koruyarak en iyi kalitede hizmet sunmak için gereken kararlılığa ve çalışma gücüne sahiptir. Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyada ve alanlarda, din, ırk, cinsiyet, medeni hal gibi tüm hallerde fırsat eşitliğinin ,insan haklarının ve toplumsal sağlığın gözetilmesi politikamızda önemli temel kriterlerimizdir. İçinde yaşadığımız çevreyi korumak, yerel halka gerekli desteği vermek ve devamlılığını sağlamak amacıyla; Ülkemizde yürürlükte olan çevre mevzuat, kanun ve yönetmeliklere uyar, tüm yasal gereklilikleri eksiksiz yerine getiririz. Sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirdiğimiz çalışmaları şeffaf bir şekilde paylaştığımız ilk sürdürülebilirlik raporumuzu incelemeye zaman ayırdığınız için siz değerli paydaşlarımıza ve süreçte yer alan çalışma arkadaşlarımız başta olmak üzere başarımızın ana kaynağı olan tüm çalışanlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Genel Müdür
Yiğit Yıldız


SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YOL HARİTAMIZ

Sürdürülebilir değer yaratmaya çalışan bir tesis olarak
sosyal, çevresel, ekonomik ve kültürel alanlardaki
sorumluluklarımızın farkındalığıyla, tüm çalışanlarımız
ile birlikte hareket etmekteyiz.

2023 yılında bu alanlardaki performansımızı, raporumuzda
şeffaflıkla ele aldık ve paydaşlarımızla paylaştık.
Talep eden tüm personelimizin katılımına açık olan
Sürdürülebilirlik ekibimizin çalışmaları ise Yönetimi’miz
tarafından hassasiyetle takip edilmektedir.


OTELİMİZ HAKKINDA

Balo Caddesi Beyoğlu’nda yer alan altı katlı otelimiz, batılılaşan İstanbul’un Rum mimarı Petros Adamandidis tarafından 1893’te mimarın kendi ailesi tarafından kullanması amacıyla yapıldı ve Petraki Apartmanı olarak isimlendirildi. Petros Adamandidis, döneminin seçkin bir mimarı/ustasıydı; Petraki Kalfa olarak da bilinirdi. Büyükada’daki kendi evi dışında bilinen başka eserleri Yeniköy’deki Said Halim Paşa Yalısı ve Çamlıca’daki İzzeddin Efendi Köşü, Kuledibi’ndeki bir apartman binası ve Galatasaray’daki kendi apartmanıdır. Neoklasik tarzda tasarladığı yapılarının yanı sıra ayrıca deprem sırasında hasar gören Mısır Çarşısı’nı restore etmiştir. “Sani” ve “Evvel” derecelerinden Ula rütbesi sahibi olan Petraki Kalfa’nın oğlu Viktor Adamandidis de (1881-1948) döneminin çok bina yapmış mimarlarındandır. Bu binada yaşayan Adamandidis Ailesi 2000’li yılların başına kadar burayı ikametgâh olarak kullanmaya devam etmişlerdir. Kültürel miras olan otelimiz aslına uygun kalınarak restore edilmiştir. 2010’dan bu yana binamız otel olarak faaliyettedir. 2019 yılı itibariyle Y Turizm Limited Şirketi tarafından Petros Hotel olarak işletilmeye başlanmıştır

Check out our sustainability report.

BOOK NOW